Zabezpieczony: Akty Prawne

§ W celu wyszukania aktu prawnego skorzystaj z adresu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp D20011381Lj Ustawa prawo farmaceutyczne D20011783Rozp.MZ postepowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi D20051485Lj Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii D20081570Lj Ustawa o zapobieganiu…

Czytaj dalej

Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/20

Informacja_o_otwarciu_ofert(4) Ogloszenie_o_wyborze_oferty(5) Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_zad_nr_2_3 Sprostowanie Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_dopuszczenie_do_obrotu zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia

Czytaj dalej

Zabezpieczony: Procedury medyczne

Rejestr Procedur Medycznych 10 2016 L Procedura oceny ryzyka upadku 01 2014 P Procedura postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta /…

Czytaj dalej