Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń – I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/19

Ogloszenie_o_wyborze_oferty Informacja_o_otwarciu_ofert Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d Wyjasnienia_tresci_ siwz zal_nr_1 do wyjaśnień zal_nr_2_do wyjasnień zal_nr_3_do wyjasnień zal_nr_4_do wyjasnień Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-1 zal_nr_2_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia_dokumentacja_projektowa_linki_do_plikow zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowy Ogloszenie_o_zamowieniu-3 SIWZ-1 zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy-1 zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia-1 zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_7_do_siwz_wykaz_robot_budowlanych zal_nr_8_do_siwz_wykaz_osob zal_nr_9_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu

Czytaj dalej

Plant life Vs Zombies Endurance Endless 200 Flags And Beyond

Right now online casinos enjoy the same acceptance seeing that the land-based ones. Just about all online benefit slot machines have a tendency require a pay in to start out the through, which is the saying that becomes nearly all competitors interested found in the video game. Another excellent playing website for people looking to try their hand away at the complete online gambling house forum would be the Mom or dad Playing Society, which is an accredited website that is excellent for beginners or the occasional casino player. (więcej…)

Czytaj dalej